Skip to main content

Table 1 Baseline characteristics of patients with acetaminophen poisoning (N = 187)

From: Outcomes of patients with acetaminophen-associated toxic hepatitis at a far east poison center

Variable Total (N = 187) No toxic hepatitis (N = 172) Toxic hepatitis (N = 15) P
Serum acetaminophen (μg/mL) 57.6 ± 60.3 114.4 ± 98.6 238.1 ± 300.0 0.007**
Acetaminophen amount (tablet, 500 mg per tablet) 37.1 ± 25.2 36.5 ± 25.1 44.2 ± 27.0 0.973
Age (years) 28.9 ± 12.1 29.0 ± 12.4 28.4 ± 8.3 0.550
Male, n (%) 35 (18.7) 31 (18.0) 4 (26.6) 0.300
Time elapsed between acetaminophen ingestion and hospital arrival (hour) 6.2 ± 6.0 5.4 ± 4.1 16.1 ± 13.5 <0.001***
Hepatitis B virus carrier, n (%) 10 (5.3) 6 (3.5) 4 (26.6) <0.001***
Alcohol consumption, n (%) 35 (18.7) 32 (18.6) 3 (20.0) 0.599
Smoking habit, n (%) 29 (15.5) 26 (15.1) 3 (20.0) 0.420
Hypertension, n (%) 6 (3.3) 5 (2.9) 1 (6.7) 0.399
Diabetes mellitus, n (%) 3 (1.6) 3 (1.7) 0 (0) 0.777
Malignancy, n (%) 3 (1.6) 3 (1.7) 0 (0) 0.777
Depressive disorder, n (%) 125 (66.8) 114 (66.2) 11 (73.3) 0.404
Amphetamine abuse, n (%) 1 (0.5) 1 (0.7) 0 (0) 0.607
Ketamine abuse, n (%) 2 (1.1) 1 (0.7) 0 (0) 0.308
Heroin abuse, n (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1.000
Use of benzodiazepine hypnotics, n (%) 40 (21.4) 38 (22.1) 2 (13.3) 0.338
  1. Note: **P < 0.01, ***P < 0.001.